Werken binnen de akkerbouw

pexels-pixabay-163752

Laten we allereerst beginnen met het begrip akkerbouw. De akkerbouw is onderdeel van de landbouw en houdt de benutting van braakliggende land door verbouw en het oogsten van gewassen in. Wanneer je wil werken als akkerbouwer, zul je met diverse werkzaamheden te maken krijgen. In Nederland zijn de belangrijkste gewassen op de akkerbouw als volgt: aardappelen, suikerbieten en graansoorten. 

Wat is een akkerbouwer?

Een akkerbouwer is iemand die het land bewerkt ten behoeve van akkerbouwgewassen. Dit wordt ook wel een agrariër bedoeld. Het doel van oogsten van deze gewassen is om dit vervolgens te verkopen. In een aantal gevallen zijn akkerbouwers ook veehouders, omdat ze naast de gewassen ook een veehouderij hebben. Wanneer dit het geval is, wordt een akkerbouwer ook wel een boer genoemd in de volksmond. 

De werkzaamheden van een akkerbouwer

De werkzaamheden op de akkerbouw zijn ontzettend divers. Je zult misschien alleen denken aan het zaaien en oogsten van gewassen. Echter gaat akkerbouw verder dan dat. Je zult ook moeten denken aan werkzaamheden als ploegen, onkruidbescherming, bemesting en gewasbescherming. Voor de akkerbouw spelen omgevingsfactoren een grote rol. De bodem moet continu gecontroleerd worden, waarbij een drainagesysteem in een aantal geval zal helpen om dit te beïnvloeden. Daarnaast is het proces na het oogsten ook van belang. Je zult daarom de juiste koeltechniek moeten hanteren die ervoor zorgen dat producten op de juiste manier bewaart blijven. Hiervoor bestaat er agrarische koeling!

Werken met machines

Waar de akkerbouw vroeger volledig met de hand werd gedaan, bestaan er nu machines die deze werkzaamheden makkelijker hebben gemaakt. Je zult dus overweg moeten kunnen met landbouwmachines.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.